Powłoka antyrefleksyjna – Ze względu na straty spowodowane odbiciami światła powstała dziedzina technologii optycznej, która nosi nazwę optyki antyrefleksyjnej bądź przeciwodblaskowej.

Zadaniem optyki antyrefleksyjnej jest zmodyfikowanie sposobu rozchodzenia się światła w soczewce okularowej tak, aby zminimalizować odbicia, a tym samym zwiększyć ilość światła docierającego do oka. W tym celu nanosi się na soczewki okularowe bardzo cienkie powłoki zwane antyrefleksyjnymi /AR/

Zalety powłok AR:
– w zamierzony sposób eliminują niepożądane zjawiska odbicia światła i wynikające z tego tytułu straty sygnału optycznego, przez co do oka dociera prawie 100% światła,
– dają możliwość uzyskania pożądanej barwy odbicia resztkowego postrzeganej przez obserwatora z zewnątrz (element estetyczny),
– minimalizują szumy informacyjne (duszki, mgiełki, itp.), przez co widzimy łatwiej i mniejszym nakładem pracy mózgu i oczu, również podczas jazdy samochodem i pracy przy komputerze – zapewniają lepszy kontrast widzenia,
– zapewniają większą przejrzystość soczewek, które wydają się bardziej klarowne i niemal całkowicie przeźroczyste,
– stanowią dodatkowe zabezpieczenie (izolację) dla soczewek mineralnych o podwyższonym współczynniku światła, które są bardziej wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych,
– warstwa hydrofobowa będąca jednym z elementów powłoki antyrefleksyjnej, poprawia jej odporność na zaparowanie i zwilżanie wodą,
– niektóre powłoki AR są bardziej odporne na uszkodzenia i pozwalają na łatwe utrzymanie w czystości soczewek,