emmetropia

– miarowość (emmetropia)
krótkowzroczność (myopia)
nadwzroczność (hyperopia)
niezborność rogówki (astygmatyzm)
starczowzroczność (presbiopia)