badanie wzrokuBy móc w pełni cieczyć się z dobrego widzenia w nowych okularach nie wystarczy dokonać zakupu najlepszych soczewek okularowych i najdrożyszch oprawek. Trzeba przede wszystkim wykonać szczegółowe badanie naszego wzroku. Również miejsce wykonania takiego badania nie powinno być przypadkowe. Powinniśmy przemyśleć dokładnie gdzie wykonać badanie naszego wzroku. Tylko dobrze wykonane badanie pozwoli nam uzyskać aktualne wartości korekcji wzroku i cieszyć się z zakupu nowych okularów i z perfekcyjnego widzenia przez nie.

Samo badanie wzroku powinno obejmować kilka istotnych elementów:
Przede wszystkim specjalista badający nasz wzrok powinien przeprowadzić z nami szczegółowy wywiad obejmujący: ogólny stan zdrowia, przebyte choroby w tym przebyte choroby narządu wzroku i urazy, przyjmowane aktualnie leki oraz co bardzo ważne dotychczasową korekcję okularową. Nie ukrywajmy przed nim żadnych informacji. To o co nas pyta jest bardzo istotne w prawidłowym rozpoznaniu i późniejszym rozwiązaniu naszych dotychczasowych kłopotów z widzeniem.

Kolejnym etapem może być choć wcale nie musi tzw „komputerowe badanie wzroku”. Wykonuje się je jako metodę pomiaru obiektywnego naszej wady wzroku. Jest to metoda wyłącznie pomocnicza i po jej wykonaniu powinna nastąpić dalsza część badania. W żadnym wypadku wypisanie recepty na okulary nie powinno opierać się wyłącznie o wynik komputerowy.

Najważniejszą częścią badania wzroku jest tzw. część subiektywna, w której specjalista stosując odpowiednio dobraną i w razie potrzeby modyfikowaną w czasie badania procedurę dobierze nam najlepszą korekcję do naszej wady wzroku. W tej części musimy w pełni i świadomie uczestniczyć w badaniu wzroku. To w dużej mierze na podstawie naszych odpowiedzi specjalista dobierze nam okulary. Choć dobry specjalista zna techniki by sprawdzić poprawność i powtarzalność naszych odpowiedzi to nie wprowadzajmy go specjalnie w błąd tylko starajmy się rzetelnie odpowiadać na zadane przez niego pytania. Badanie takie coraz częściej przeprowadzane jest przy użyciu foroptera, który pozwala na przetestowanie większej ilości różnych kombinacji soczewek w tym samym czasie co za pomocą okularów próbnych.

Na miejsce badania naszego wzroku powinniśmy wybrać placówkę z dobrze wyposażonym gabinetem zarówno pod kątem aparatury jak i pracujących w placówce specjalistów. Sprawdźmy dokładnie kto będzie badał nasz wzrok.

Dobrym pomysłem jest by na badanie wzroku udać się do optometrysty. Należy jednak sprawdzić czy osoba do której się udajemy na badanie wzroku rzeczywiście posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w tym kierunku.

Gdyby okazało się, że w wybranej przez nas placówce są dłuższe niż przewidywaliśmy terminy oczekiwania na wizytę , nie przejmujmy się tym. Przecież o czymś to świadczy?! Czasami warto poczekać na dobre badanie wzroku.

Standard badania
Optometrysta dysponuje praktyczną umiejętnością przeprowadzenia szeregu procedur, które wykonane w logicznej kolejności pozwalają na uprawdopodobnienie modelu układu wzrokowego pacjenta. Można więc ustalić minimum czynności podjętych podczas badania widzenia, które pozwalają na uznanie tego badania jako badania optometrycznego.

Standard badania może służyć profesjonalistom do samooceny, uczelniom kształcącym zawodowo do właściwego przygotowania programów nauczania, instytucjom ochrony zdrowia dla oceny poziomu wykonywanych usług medycznych, a pacjentom służyć może jako wzorzec prawidłowej obsługi medycznej w zakresie ochrony wzroku.

Wykaz podstawowych czynności w badaniu optometrycznym, stanowiący podstawowy dokument tego opracowania, powinien być podstawą karty badania optometrycznego pacjenta. Badanie wykonywane jest ze względu na wymagania wzrokowe pacjenta, jego potrzeby rozwojowe, istniejące dolegliwości i dyskomfort widzenia. Istnieje znaczna różnorodność pacjentów ze względu na wiek i odmienne problemy wzrokowe, stąd konieczne jest stosowanie wybranych dodatkowych procedur badania w każdym indywidualnym przypadku. Nie zmienia to jednak konieczności wykonania procedur podstawowych, ujętych w standardzie, podczas każdego profesjonalnego badania optometrycznego.

Standard badania wymaga określenia stanu pacjenta w kilku podstawowych aspektach:
– stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego,
– stan refrakcji,
– stan akomodacji,
– stan widzenia obuocznego.

Na podstawie wykonanych procedur badający podejmuje decyzję o zastosowaniu optymalnych pomocy wzrokowych i innych sposobów poprawy funkcjonowania układu wzrokowego i procesu widzenia. W przypadku braku warunków do wykonania określonych elementów badania pacjent powinien być o tym poinformowany i skierowany do innego specjalisty w celu uzupełnienia badań. Podobnie w przypadku braku możliwości zaordynowania leczenia w przypadku nieprawidłowości fizjologicznych lub np. prowadzenia treningu wzrokowego pacjent powinien być kierowany do właściwego specjalisty.

Proces widzenia to odbieranie, przenoszenie i przetwarzanie informacji uzyskiwanej za pomocą narządu wzroku. Proces ten może być mniej lub bardziej efektywny, zależnie od tego na ile:
– nośnik informacji, czyli strumień światła jest dostosowany do właściwości danego, konkretnego układu wzrokowego
– układ wzrokowy jest zdolny sprawnie i długotrwale w warunkach komfortu spełniać swoje zadania.

Podstawowym działaniem wspomagającym jest dokładny pomiar układu wzrokowego, a przede wszystkim właściwa korekcja okularami lub soczewkami kontaktowymi, która ma zapewnić optymalne widzenie.

Właściwy dobór korekcji w większości przypadków likwiduje dolegliwości, których to osoby nie utożsamiają z wadą wzroku. Są to między innimi:
– bóle głowy,
– zawroty,
– zamieszanie w głowie,
– drażliwość,
– ogólne zmęczenie,
– światłowstręt,
– bolesność, szczypanie, pieczenie oczu,
– częste mruganie,
– chroniczne zapalenia spojówek,
– choroby lokomocyjne,
– bóle pleców,
– łzawienie oczu,
– zamykanie jednego oka.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie pracę bez komputera czy z bliskimi odległościami. Duża ilość spędzonego czasu na pracy z bliska wymaga dużej sprawności układu wzrokowego.

Wszelkiego rodzaju dysfunkcje mogą skutkować następującymi dolegliwości:
– niechęć do pracy w bliskich odległościach np. unikanie czytania, odrabiania lekcji,
– ogólne zmęczenie,
– nieostre widzenie bliskich przedmiotów,
– nieostre widzenie bliskich przedmiotów po długim lub krótkim czytaniu lub pracy z bliska,
– nieostre widzenie dalekich przedmiotów, przy patrzeniu daleko po okresie czytania i/lub pracy z bliska,
– nieostre widzenie bliskich przedmiotów po przeniesieniu wzroku z daleka do bliży i dalekich przedmiotów po przeniesieniu wzroku z bliży na dal,
– bóle głowy towarzyszące wielokrotnemu przenoszeniu wzroku pomiędzy dalą a bliżą (np. na wykładach),
– trudności z koncentracją przy długim czytaniu i/lub przy pracy z bliska,
– trudności w zapamiętywaniu treści przeczytanego tekstu,
– podwójne widzenie przedmiotów bliż i/lub dal, nawet tylko jeśli występuje sporadycznie.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oprawcowało standard badania optometrycznego rozbudowany przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych o dobór i aplikację soczewek kontaktowych.